Søknad om støtte til allmennyttige formål - Olav Thon Stiftelsen
VelkommenLogo til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Søknad om støtte

Søknad om støtte etter § 7 b, § 7 c og § 7 d kan bare skje etter fastsatte retningslinjer og må inneholde følgende informasjon:

OM SØKER

 • Navn/selskap/organisasjon
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer, e-postadresse, evt. nettside

 

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

 • Vedtekt – hvilken vedtekt hører søknaden inn under?
 • Presentasjon – Kortfattet presentasjon av prosjektet
 • Målsetting – hvilket behov dekkes av tiltaket
 • Målgruppe – hvem blir berørt/nyter godt av tiltaket

 

SØKNADSBELØP – BUDSJETT – FINANSIERING

 • Søknadsbeløp
 • Budsjett
 • Finansieringsplan
 • Eventuell dugnad – oppgi verdi
 • Andre finansieringskilder/samarbeidspartnere det er søkt/mottatt støtte fra

 

FREMDRIFTSPLAN

 • Prosjektets start- og sluttdato
 • Er tiltaket påbegynt?

 

Støtte kan ikke ytes politiske eller religiøse formål. Styret bestemmer størrelsen på den årlige utdelingen.

Støtte til allmennyttige formål skal finne sted i henhold til nærmere retningslinjer gitt av Olav Thon. Styret står for øvrig fritt til å bestemme hvilke av formålene som til enhver tid skal støttes og på hvilken måte støtten skal ytes.

.
SØKNADSBEHANDLINGEN

Søknadsfrist er 31. mars og 30. september. Tildeling foretas i juni og desember. Søknaden undergis skriftlig behandling. Telefonhenvendelser mottas ikke.

Søknad sendes på e-post til olavthonstiftelsen@olavthon.no

Bekreftelse på mottagelse sendes når søknaden er registrert.
Etter behandling sendes tilbakemelding pr e-post.

OPPFØLGNING

Stiftelsen bes underrettet dersom det oppstår forsinkelser i prosjektet i forhold til oppgitt tidsramme.

Stiftelsen imøteser sluttrapport om anvendelsen av de tildelte midler, med oversikt over totale kostnader og finansiering.

Det bes utformet et kort sammendrag med presentasjon av prosjektet, gjerne med bilder og henvisning til presseomtale mv., som kan publiseres på stiftelsens nettsider.

STIFTELSEN STØTTER BL.A. IKKE

 • Individuelle studier, ekspedisjoner, deltagelse i konkurranser o.l.
 • Oppsetting av konserter, teaterforestillinger, utstillinger
 • Drift og ordinært vedlikehold
 • Sponsorvirksomhet, gaver og premier i forbindelse med lotteri
 • Tiltak som er en naturlig del av offentlig sektors ansvar

 

Tidligere tildelinger