Tildelinger 2015 - Olav Thon Stiftelsen
VelkommenLogo til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

2015

Internasjonal forskningspris

Professor Judith Campisi, Buck Institute for Research on Aging, California, USA.

Campisi har forsket på aldring og har identifisert mekanismer som påvirker utviklingen av kreft og andre aldringsrelaterte sykdommer.

Professor Yosef Shiloh, The Shiloh Laboratory, Tel Aviv University, Israel.

Shiloh forsker på stoffer som skader vårt arvemateriale (DNA), og søker å forstå hvordan de skadelige virkningene av disse stoffene kan motvirkes.

Prisen deles i to like store deler, hver på NOK 2,5 millioner.

Nasjonale priser for fremragende undervisning

Professor Anders Malthe-Sørenssen, Universitetet i Oslo.

Malthe-Sørenssen har modernisert fysikkundervisningen ved Universitetet i Oslo med basis i tilgjengelig forskning.

Professor Edvin Schei, Universitetet i Bergen.

Schei har vært en pioner i å introdusere praksis og profesjonsutøvelse tidlig og som en integrert del av medisinstudiet ved Universitetet i Bergen.

Begge gis en pris på NOK 500 000 hver.

Støtte til undervisningsrelatert forskning tildeles følgende fire fagmiljøer:

«Drug Discovery & Design: samstemt forskning og utdanning i medisinsk kjemi»

v/ førsteamanuensis Jørn H. Hansen, Universitetet i Tromsø.

Tildeling gis med NOK 500 000.

ReleKvant

v/ Studentaktiv forskning, professor Carl Angell, professor Ellen K. Henriksen og førstelektor Cathrine W. Tellefsen, Universitetet i Oslo.

Tildeling gis med NOK 870 000 fordelt over 2 år.

«e-ZFbok som nytt undervisningskonsept»

v/ professor Peter Aleström og professor Charles McLean Press, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås.

Tildeling gis med NOK 1,500 000 fordelt over 3 år.

«StudForsk: program for studentaktive forskningsprosjekter ved Institutt for matematiske fag»

v/ professor Aslak B Buan, professor Petter Bergh og professor Mats Ehrnström, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.

Tildeling gis med NOK 1,500 000 fordelt over 3 år.