Forside - Om Olav Thon Stiftelsen, formål og vedtekter
VelkommenLogo til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Olav thon Stiftelsen

I desember 2013 overførte Olav Thon mesteparten av sin eiendom – aksjer i Olav Thon Gruppen AS, verd 25 milliarder kroner – til Olav Thon Stiftelsen. Stiftelsen har til formål å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen AS og dets underliggende virksomheter langs de hovedlinjer som Olav Thon har lagt til grunn for sin forretningsdrift, samt å utdele midler til allmennyttige formål.

Det kan årlig deles ut inntil 50 millioner kroner – i eksepsjonelle tilfeller inntil 100 millioner – til allmennyttige formål definert i stiftelsens vedtekter. Dette vil i det vesentlige være til forskning innen naturvitenskapelige fagområder.

Olav Thon Stiftelsens første utdeling av forskningspriser og forskningsstøtte var 5. mars 2015, og foregår på samme tid hvert år. Utdelingen foregår ved en seremoni i Universitetets Aula, med påfølgende festmiddag til ære for vinnerne på Hotel Bristol. Øvrige tildelinger til formål under stiftelsen skjer 2 ganger årlig.

VEDTEKTER

Støtte til allmennyttige formål

tildeling av forskningsstøtte


Styret

KUNNGJØRINGER

Om Olav Thon