Forside - Om Olav Thon Stiftelsen, formål og vedtekter
VelkommenLogo til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Olav thon Stiftelsen

I desember 2013 overførte Olav Thon mesteparten av sin eiendom – aksjer i Olav Thon Gruppen AS, verd 25 milliarder kroner – til Olav Thon Stiftelsen. Stiftelsen har primært til formål å drive næringsvirksomheten i Olav Thon Gruppen og underliggende selskaper videre etter de hovedlinjer Olav Thon har lagt til grunn for sin forretningsdrift. Av overskuddet kan årlig deles ut inntil 50 millioner kroner – i eksepsjonelle tilfeller inntil 100 millioner – til veldedige formål definert i stiftelsens vedtekter. Dette vil i det vesentlige være til forskning innen naturvitenskapelige fagområder.

Olav Thon Stiftelsens første utdeling av forskningspriser og forskningsstøtte var 5. mars 2015, og foregår på samme tid hvert år. Utdelingen foregår ved en seremoni i Universitetets Aula, med påfølgende festmiddag til ære for vinnerne på Hotel Bristol. Øvrige tildelinger til formål under stiftelsen skjer mer uformelt i løpet av året.

VEDTEKTER

Søknad om sTØTTE
TIL ALLMENNYTTIGE FORMÅL

Styret

Tidligere tildelinger

KUNNGJØRINGER

Om Olav Thon